Багш нарын “Ур чадвар-2018”

Дэлгэрэнгүй

Дорнод аймгийн хэмжээнд ажиллаж байгаа КОЙКА сайн дурын мэргэжилтэнгүүд “Шүд угаах-Гар угаах” саван хийх

Дэлгэрэнгүй

” ТОГЛООМ ТӨСӨЛТ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА”

Дэлгэрэнгүй

Чойбалсан хотын 80 жилийн ойг угтсан СӨББ-ийн багш ажилчдын дунд зохион байгуулсан “Айзамт гимнастик”-ийн тэмцээнд манай хамт олон

 

 

Дэлгэрэнгүй

Чойбалсан хотын 80 жилийн ойг угтаж Манжуур хот “Боловсрол-2018” үзэсгэлэнд 5 дугаар цэцэрлэг нь:

Дэлгэрэнгүй

Дорнод аймаг Хэрлэн сумын 5-р цэцэрлэг нь Дорнод аймгийн засаг даргын “Цэцэрлэг хөгжлийн орчин” зорилтод жилийн хүрээнд

Дорнод аймаг Хэрлэн сумын 5-р... Дэлгэрэнгүй

2018-2019 оны Хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэл

Хэрлэн сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн 2018-2019 оны Хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэлийг 2018 оны 5 сарын 21-ээс 25-ний хооронд бүртгэл хийнэ.
-Энэ хичээлийн жилд бэлтгэл бүлгийг нийт 43 хүүхэд төгсөж ЕБС-д элсэн суралцана.

-Бага бүлгээс 32 хүүхэд дунд бүлэг рүү дэвшин суралцаж... Дэлгэрэнгүй

“Бид ажилсаг хүүхдүүд” сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд “Кекс төсөлт хөгжүүлэх үйл ажиллагаа”

Дэлгэрэнгүй

Аймгийн Засаг даргын А/55 дугаар захирамжийн дагуу сар бүрийн 21-нд “Ахмадаа сонсох өдөр”-ийг зохион байгуулахаар болсон ба энэ ажлын хүрээнд цэцэрлэгийнхээ ахмад эрхлэгч, багш Долгормааг урьж багш нартаа ажил, амьдралынх нь туршлага, дурсамжаас хуваалцсан. Багш нарт маань хүүхдийг ажиглах арга, хүүхэд нэг бүрийг хөдөлмөрийн аргаар хэрхэн хөгжүүлэн төлөвшүүлж ажиллаж байсан туршлага, хүүхэд нэг бүрийн онцлогийн илрүүлэлт, хүүхэд-эцэг эхийг хамтад нь магтаж урамшуулах нь багшийн ажлыг ойлгоход дөхөм байдаг гэх мэт олон сайхан дурсамж, сургамж, туршлагаа хуваалцсан.

Дэлгэрэнгүй

“Бид ажилсаг хүүхдүүд” сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд “Бууз төсөлт хөгжүүлэх үйл ажиллага”

Дэлгэрэнгүй