Танилцуулга

Эрхэм зорилго

Зөв Монгол хүүхдийн төлөө таны гэр бүлтэй хамт

Уриа

Хүүхэд бол өөрийнхөө хөгжлийн удирдагч

Танилцуулга

Хэрлэн сумын 5 дугаар цэцэрлэг нь 8-р багт харьяаслагддаг. Цэцэрлэгиыйн хүчин чадал нь 220 хүүхдийн багтаамжтай. Одоогийн байдлаар тус багийн сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн 196 хүүхэд хүмүүжиж байна. Нийт 25 багш ажилтантай, 5 бүлэгтэй 10 багш ажиллаж байна.

 

Сэтгэгдэл