“Бид ажилсаг хүүхдүүд” сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд “Кекс төсөлт хөгжүүлэх үйл ажиллагаа”

 

Сэтгэгдэл