2018-2019 оны Хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэл

Хэрлэн сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн 2018-2019 оны Хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэлийг 2018 оны 5 сарын 21-ээс 25-ний хооронд бүртгэл хийнэ.
-Энэ хичээлийн жилд бэлтгэл бүлгийг нийт 43 хүүхэд төгсөж ЕБС-д элсэн суралцана.

-Бага бүлгээс 32 хүүхэд дунд бүлэг рүү дэвшин суралцаж байгаа тул ирэх хичээлийн жилд бага бүлгийн 25-30 хүүхэд, бусад бүлэгт 15 хүүхдийг элсүүлэн суралцуулах нөөц боломжтой.

-Бүртгэлийн зарыг 8-р багийн нутаг дэвсгэрт орших аж ахуй нэгж орон сууцны орцны хаалга, цэцэрлэгийн зарын самбараар эцэг эх олон нийтэд элсэлтийн зарыг хүргүүлсэн.

 

 

Сэтгэгдэл