Ангилал

Дорнод аймаг Хэрлэн сумын 5-р цэцэрлэг нь Дорнод аймгийн засаг даргын “Цэцэрлэг хөгжлийн орчин” зорилтод жилийн хүрээнд

Дорнод аймаг Хэрлэн сумын 5-р цэцэрлэг нь Дорнод аймгийн засаг даргын “Цэцэрлэг хөгжлийн орчин” зорилтод жилийн хүрээндхүүхэд хөгжиж төлөвших гадаад болон дотоод сургалтын орчинг эцэг эх асран хамгаалагчид болон төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран амжилттай хэрэгжүүлж тайлангаа тавьж байна. Үүнд: – Дотоод сургалтын орчинд: хүүхдийн сэтгэхүйг хөгжүүлэх төрөл бүрийн угсарч эвлүүлэдэг, өрж байгуулдаг тоглоомыг эцэг эх асран хамгаалагчидтайгаа хамтран хүүхэд нэг бүрт ээлтэй

Дэлгэрэнгүй


2018-2019 оны Хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэл

Хэрлэн сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн 2018-2019 оны Хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэлийг 2018 оны 5 сарын 21-ээс 25-ний хооронд бүртгэл хийнэ. -Энэ хичээлийн жилд бэлтгэл бүлгийг нийт 43 хүүхэд төгсөж ЕБС-д элсэн суралцана. -Бага бүлгээс 32 хүүхэд дунд бүлэг рүү дэвшин суралцаж байгаа тул ирэх хичээлийн жилд бага бүлгийн 25-30 хүүхэд, бусад бүлэгт 15 хүүхдийг элсүүлэн суралцуулах нөөц боломжтой. -Бүртгэлийн зарыг 8-р багийн нутаг дэвсгэрт

Дэлгэрэнгүй