Эцэг эхийн булан

Эцэг эхийн булан... Дэлгэрэнгүй

Зөвлөгөө

зөвлөгөө... Дэлгэрэнгүй

ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН 5-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ДҮРЭМ

Манай цэцэрлэгийн түүх

Түүхэн товчоон:
1.УБТЗ-ын Баянтүмэн тасгийн хүүхдийн цэцэрлэг нь 1956 оны 9-р сард 25-30 хүүхдийн ортойгоор үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан.
2.1962 оны 10-р сарын 17-ны өдрийн УБТЗ-ын даргын 547 тоот тушаалаар тасгийн цэцэрлэгийг “Төмөр замын” 12 цэцэрлэг... Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга

Эрхэм зорилго

Зөв Монгол хүүхдийн төлөө таны гэр бүлтэй хамт

Уриа

Хүүхэд бол өөрийнхөө хөгжлийн удирдагч

Танилцуулга

Хэрлэн сумын 5 дугаар цэцэрлэг нь 8-р багт харьяаслагддаг. Цэцэрлэгиыйн хүчин чадал нь 220 хүүхдийн... Дэлгэрэнгүй